Hukuki ve Felsefi Eğitimler

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi, çalışanların cinsiyetlerinden bağımsız olarak iş yerinde herkesin eşit olduğu vurgusunu yapar. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlar, erkekler ve diğer cinsiyet kimliklerine sahip bireylerin sosyal, ekonomik ve politik alanlarda eşit fırsatlara ve haklara sahip olmasını savunan bir kavramdır. Bu kavram, bireylerin cinsiyetlerinden bağımsız olarak eğitim, istihdam, maaş, özlük hakları, sağlık hizmetleri, siyasi katılım gibi konularda eşit muamele görmelerini hedefler.

Eğitim içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşur:

Cinsiyet Kimliği, Cinsiyet Rolleri Tanımları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Önemi ve İş Yerindeki Etkisi, Ulusal ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler, Önyargıların ve Stereotiplerin İş Hayatına Etkisi, Ücret Eşitsizliği, Terfi ve Kariyer Gelişiminde Cinsiyet Bariyerleri, Ayrımcılık ile Mücadele Yöntemleri, Esnek Çalışma Saatleri, Doğum İzni, Bakım İzni ve İş-Yaşam Dengesi, İş Yerinde Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı politikalar, Farklı Sektörlerden Cinsiyet Eşitliği Örnekleri, Çalışanların Bilinç Düzeyini Artıracak ,Grup Çalışmaları.

Bu eğitim içeriği, çalışanların cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığını artırarak iş yerinde daha kapsayıcı ve adil bir kültür oluşturmayı hedefler.

Birlikte çalışalım!

İletişime geç