Diğer Eğitimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, çalışanların işyerinde karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunmalarını sağlamak amacıyla yapılan düzenlemeler, alınan önlemler ve uygulanan prosedürler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu bilgileri işyerinde etkin bir şekilde uygulamalarını sağlamak için verilen eğitimdir. Bu eğitimler, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumayı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi amaçlar. Eğitimin içeriği:

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?, Risk Analizi ve Değerlendirme Teknikleri, İş Kazaları ve Önlenmesi, Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri, Güvenlik Kültürü Oluşturma, Çalışanların Bilinçlendirilmesi, Ergonomi ve Sağlıklı Çalışma Ortamı, Acil Durum Planları.

Bu eğitim içeriği, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmelerini ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını sağlamaya yönelik kapsamlı bir rehber sunar.

Birlikte çalışalım!

İletişime geç