Kişisel Gelişim Eğitimleri

Tükenmişlik ve Yeniden Büyüme

Tükenmişlik ve Yeniden Büyüme eğitimi, bireylerin ve organizasyonların tükenmişlikle başa çıkma stratejilerini öğrenmelerini ve yeniden canlanma sürecini yönetmelerini amaçlayan bir programdır. Tükenmişlik, uzun süreli stres, aşırı iş yükü, duygusal tükenme ve işle ilgili yorgunluk gibi faktörlerden kaynaklanabilir ve genellikle işyerinde ve kişisel yaşamda performansı olumsuz yönde etkiler. Eğitimin İçeriği:

Tükenmişlik Sendromunun Tanımlanması, Stres Yönetimi ve Öz Bakım Becerileri, İş- Yaşam Denge Stratejileri, Destek Sistemleri ve İletişim, Yeniden Canlanma ve Yeniden Motive Olma, Kurumsal Desteğin Rolü.

Bu eğitim, tükenmişlikle mücadele etme becerilerini geliştirmek ve bireylerin iş yerinde ve kişisel yaşamlarında daha sağlıklı ve dengeli bir denge kurmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Birlikte çalışalım!

İletişime geç