Kurumsal Sürdürülebilirlik: Çalışan Eğitimi

Ebrar Tuğçe Şen
7/5/2024

Günümüzde, iş dünyasındaki rekabet her zamankinden daha yüksek seviyelerde. Şirketler, sadece doğru yetenekleri işe almakla kalmayıp aynı zamanda onları geliştirmek ve motive etmek için de çaba harcamak zorundalar. Bu bağlamda, kurumsal sürdürülebilirlik kavramı önem kazanmaktadır; bu, ticari faaliyetlerin büyüme, verimlilik ve değer yaratma odaklı olarak sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesini ifade eder. Kurumsal sürdürülebilirlik, geçmişin geleneksel bilgisini alternatif yaklaşımlarla birleştirir.

Kurumsal sürdürülebilirlik için, şirketlerin insan odaklı yaklaşımı yeniden değerlendirmesi gerekmektedir; bu da kuruluşun çalışanlar için değer yaratması, daha güçlü beceriler kazandırması, daha fazla istihdam sağlaması, işte eşitlik ve ilerleyebilme fırsatları gibi unsurları içerir. Tüm bu becerilerin kazanılmasında ise "Eğitim" önemli bir araç olarak kullanılmalıdır.

2023 Küresel İnsan Sermayesi Eğilimleri Raporu, işletmelerin, insanlara sağladığı değere odaklanmanın önemine işaret etmektedir.

Cuervo şirketinin İnsan Kaynakları Başkanı Gabriel Sander'ın ifadesiyle, "Şirketler size sonsuza kadar istihdam sunamazlar, ancak sizi sonsuza kadar istihdam edebilir hale getirmeliler." Şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğumuz eğitim ve danışmanlık hizmetlerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki, çalışan eğitimine önem veren şirketlerde hangi farklılıklarla karşılaşırız?

İşte, Çalışanları Eğitmenin Şirketlere Sağladığı 9 Avantaj!

1. Artan Üretkenlik ve Performans

Çalışanlar aldıkları eğitimle ilgili becerilerini geliştirir, bu da yeteneklerine olan güvenlerini artırır ve performanslarını artırarak daha verimli çalışmalarını sağlar.

2. İş Süreçlerinde Standartlaşma

Çalışanların benzer eğitimlerden geçmeleri, mevcut işlerin standart hale gelmesini ve kurum kültürüne adapte olmalarını kolaylaştırır.

3. Denetime Olan İhtiyacın Azalması

Düzenli verilen eğitimlerle işin kalitesinin artmasıyla denetim ihtiyacının makul seviyelerde azaldığı gözlemlenmektedir. 

4. Yeni Pozisyonlarda İç Kaynakların Değerlendirilmesi

Şirketler yeni veya belirli becerilere sahip profesyonellere ihtiyaç duyduğunda, iç kaynakları istihdam etme avantajına sahip olurlar.

5. Geliştirilmiş Organizasyon Yapısı

Şirketler, çalışanlar için organize edilmiş eğitim sistemlerine sahip olduklarında, sistemli ve tutarlı bir şekilde iç kaynak kalitesini artırırlar. 

6. Çalışan Motivasyonu

Kendileri için tasarlanan eğitim programlarına katılan çalışanlar, destekleyici bir çalışma ortamının parçası olduklarını hissederler, bu da aidiyeti olumlu yönde etkiler. 

7. Şirket Kültürü

İyi bir eğitim programı, çalışanların şirketin değerlerini, kültürünü, politikalarını ve vizyonunu daha yakından tanımalarına yardımcı olur. 

8. Geliştirilmiş Müşteri Değerlendirmesi

Düzenli eğitimlere maruz kalan çalışanların işlerine yansıttıkları verimlilik, verilen hizmetin etkisini artırır, bu da müşterilerin şirket hakkındaki görüşlerini geliştirir.

9. Geliştirilmiş ve Güncellenmiş Teknoloji

Tüm sektörlerdeki hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte, çalışanları ileri teknoloji ve yeni tekniklerle tanıştırmak, organizasyonda verimliliği ve üretkenliği artırmaya yardımcı olacaktır.

 

 

 

 

 

Diğer yazılar

Eğitim alanındaki son gelişmeleri, yenilikçi öğretim metodlarını, uzman görüşlerini ve başarıya giden yolda ilham veren hikayelerle dolu bir kaynağı keşfedin, öğrenin, ilham alın.

Çağın Ruhu: İş Dünyası ve Eğitim Sektöründe Dijital Dönüşüm Yolculuğu

Teknolojik gelişmelerin öğrenme sürecini ve iş yapış biçimlerini nasıl değiştirdiğini inceliyor. Adaptasyon ve inovasyonun kritik önemi vurgulanıyor.

Eğitim Sektöründe Kadın Gücü: Geleceği Şekillendiren Liderler

Eğitim sektöründe kadın gücünün önemi ve liderlik potansiyeli üzerine bir inceleme. Toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli bir çağrı.

Düşünme Becerilerini Geliştirmek: Zihinsel Potansiyelinizi Keşfedin

Düşünme becerileri, günlük yaşamdan kariyer planlamaya kadar hayatımızın her alanında kritik önem taşır. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünceyi geliştirerek, daha bilinçli ve etkili bir birey olabilirsiniz.

Birlikte çalışalım!

İletişime geç